#Alimento
61Sal, mesa
62Tomillo, fresco
63Vinagre, balsámico
64Vinagre, destilado
65Vinagre, sidra
66Vinagre, vino tinto